Medlemsinfo

Medlemsinformation

Här presenteras löpande aktuell medlemsinformation.

Här hittar du också stadgar, ordningsregler och policys

Aktuell information


  Torrsättning lördagen den 7/10 -2023.
  Viktig information om bensinmotorer och bränsle


  • Viktig information om bränsle till bensinmotorer!

           - Klicka här!

  Stölder!

  Som en följd av tidigare stölder anlitar PBK bevakningsföretaget AVARN Security för bevakning av uppläggningsplatsen.


  Bevakning sker varje natt under säsongen.

  Vi har dessutom satt upp mer belysningsstolpar.


  Med dessa åtgärder hoppas styrelsen att vi kommer att få ha våra båtar i fred.

  Tips!

  • Se till att du har rätt försäkringsskydd
  • DNA-märk din motor, båt och övrigt stöldbegärligt material i båten
  • Installera en spårsändare
  • Kontrollera så att inte bultarna till utombordaren är lossdragna. Det kan i så fall vara ett tydligt tecken på att en stöld är förberedd för att gå fort.
  • Var uppmärksam på onormal närvaro av okända personer.
  • Notera gärna reg.nummer på bilar som uppehåller sig i anslutning till båtplatsen på ett onormalt sätt.
  • Ta loss, propeller, motorkåpa och om möjligt växelhuset på din utombordare under vinterförvaringen.
  • Tveka inte att kontakta polis på 112 vid pågående brott

  Foto: Hans Södergren

  Bra länkar för att motverka stölder